ประมวลภาพพิธิวางศิลาฤกษ์ "อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"

HOME
ประมวลภาพ
พิธิวางศิลาฤกษ์ "อาคารและเสาออกอากาศ"
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ FM 99.90 Mhz
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
ภายใต้การดูแล • มหาเถรสมาคม • ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย • สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่๓๗ บ้านดงยาง หมู่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐


[หน้าที่ ๑]

คลิ๊กขยายดูภาพใหญ่และโหลดได้ทุกภาพ

 

@ ดูหน้า ๕
@ ดูหน้า ๖


HOME

หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา

กระดานข่าว
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.