โดย...หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

 

สถานที่ตรัสรู้พุทธคยา


ตั้งจิตให้เป็นมหากุศลและอธิษฐานด้วยจักช่วยให้ประสบในสิ่งพึงปรารถนา

เป็นภาพที่ถ่ายในเทศกาลไหว้พระประจำปีของชาวธิเบต เรียกว่า "กัลละจักรบูชา" ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
ถ่ายภาพโดย...อิสรภาพ สีชมพู เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
เทียนที่นำไปไหว้พระ
ปลื้มใจในบุญกุศลที่ตนได้ทำ
เทียนปัญญา...ส่องทางชีวิต
เป็นความดีที่ปลื้มใจในชีวิต
แสงสว่างทางปัญญา
เพื่อนร่วมอุดมการณ์ (พระมหาวิเชียร วชิรวํโส)
ไหว้แบบ "อัฏฐังคะประดิษฐ์"
ประกอบด้วยองค์แห่งการไหว้ ๘ ประการ
สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ
สวดมนต์ตลอด ๑๕ วัน
มีผลไม้สดบูชาเทวดาขณะมีพิธีสวดมนต์
สวดมนต์ประกอบธรรมเภรี
HOME BACK 1 <<<กลับไปหน้า ๑>

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@hotmail.com

©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.