หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

พุทธศักราช
๒๕๔๐

ปริญญาโท (M.A. Soc.) จาก Banaras Hindu University, Varanasi, U.P., India

 
พุทธศักราช
๒๕๔๒

ปริญญาโท (M.A. Pali & Buddhist studies) จาก Banaras Hindu University, Varanasi, U.P., India

 
พุทธศักราช
๒๕๔๕

ปริญญาเอก (Ph.D. Soc.) จาก Magadh University, Bodh-Gaya, Bihar, India


หน้าที่การงานที่รับผิดชอบปัจจุบัน

 
พุทธศักราช
๒๕๔๓

เป็นสมาชิกศูนย์ “พญาอินทรีย์” มีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมร่วมกับกลุ่มพญาอินทรีย์ ในด้านแจ้งข่าวอาชญากรรม ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ ณ วัดอรุณราชวราราม โดยมี นายฉัตรชัย นุชนนท์ หัวหน้าสารวัตรวิทยุคมนาคม จากกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นวิทยากร นายศักดิ์ศรี แสนสุข เป็นประธานดำเนินการ

เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๖

เป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และข่าวสารข้อมูล พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๖

เป็นพระวิทยากรถวายความรู้แด่พระธิดาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คุณพลอย ไพลิน เจนเซ่น ณ โบราณพุทธสถานแสดงปฐมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลสารนาถ แขวงเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

เป็นผู้นำพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในการช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และช่วยเหลือราชการทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงนิวเดลลี พร้อมด้วยสถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองกัลกัตต้า

เป็นผู้นำคณะพุทธบริษัทจากประเทศไทยเดินทางกราบไหว้พุทธสถาน เป็นการสนองงานคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๕ ในนามพระนักศึกษาไทยที่ช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์

เป็นบรรณาธิการหนังสือจุลสาร “สิทธารถวิหาร” ฉบับรายสะดวก และฉบับรายงานกิจกรรมพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี ประจำปี เพื่อแจ้งข่าวสารการสนองงานของคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

 
 
 
พุทธศักราช
๒๕๔๔

เป็นผู้นำพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในการช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และช่วยเหลือราชการทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงนิวเดลลี พร้อมด้วยสถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองกัลกัตต้าต่อเนื่องจาก ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

เป็นผู้ดำเนินการวางรากฐานการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ไทยช่อง ๕ ระบบ TV5 GLOBAL NET WORK เพื่อรับข่าวสารจากประเทศไทย ถวายไว้ที่วัดไทยพุทธคยา ตำบลโพธิคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

เป็นผู้ขออนุญาตและดำเนินการสร้างสถานที่สำนักงาน (Office) เพื่อทำการงานของคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยาและพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

 
HOME <<กลับไปหน้า ๑ >>

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com,
aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.